Politiske endringer begynner med forslag, mobilisering og gode diskusjoner.

Vi er i gang med foredragsturné om Rødt lys og våre forslag. Ta kontakt for besøk!

Marianne Marthinsen (f. 1980) er samfunnsøkonom og representerer Arbeiderpartiet på Stortinget som medlem av utenriks- og forsvarskomiteen. Hun har tidligere vært finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Kontakt: mma@stortinget.no

Maria Schumacher Walberg (f. 1982) er samfunnsøkonom og spesialrådgiver i LO. Hun er spaltist i Dagbladet og har tidligere vært finanspolitisk rådgiver for ArbeIderpartiet på Stortinget.

Kontakt: maria.walberg@lo.no